Assalamualaikum...

Para pengunjung yang dikasihi!
Blog ini menyajikan info-info tentang apa yang saya minat. Kalau sama-sama minat tu bagus la. Boleh kita link. Salam ukhuwwah!!!

Saturday, May 28, 2022

100 PERINTAH ALLAH KEPADA MANUSIA YANG TERCATAT DI DALAM AL QUR'AN

*100 PERINTAH ALLAH KEPADA MANUSIA YANG TERCATAT DI DALAM AL QUR'AN*

*1. Jangan berkata kasar.* 
(QS 3 – Ali Imran : 159)
*2. Tahanlah perasaan marah.*
(QS 3 – Ali Imran : 134)
*3. Berbaiklah kepada orang lain.* 
(QS 4 – An Nisaa’ : 36)
*4. Jangan sombong dan bongkak.*
(QS 7 – Al A’raaf : 13)
*5. Maafkanlah kesalahan orang lain.* 
(QS 7 – Al A’raaf : 199)
*6. Berbicaralah dengan nada halus dan bersopan.* 
(QS 20 – Thaahaa : 44)
*7. Rendahkanlah suaramu.* 
(QS 31 - Luqman : 19)
*8. Jangan mengejek orang lain.* 
(QS 49 – Al Hujuraat : 11)
*9. Berbaktilah pada orang tua (ibubapa).* 
(QS 17 – Al Israa’ : 23)
*10. Jangan mengeluarkan kata² yang kesat tidak menghormati orang tua (ibubapa).* 
(QS 17 – Al Israa’ : 23)
*11. Jangan memasuki kamar pribadi ibubapa tanpa izinya.* 
(QS 24 – An Nuur : 58)
*12. Catatlah hutang-hutangmu.* 
(QS 2 – Al Baqarah : 282)
*13. Jangan mengikuti seseorang secara membabi buta.* 
(QS 2 – Al Baqarah : 170)
*14. Berikanlah lanjutan waktu bagi orang yang berhutang dgnmu ketika ianya dalam kesempitan.* 
(QS 2 – Al Baqarah : 280)
*15. Jangan makan riba’/membungakan wang.* 
(QS 2 – Al Baqarah : 1)
*16. Jangan melakukan korupsi.* 
(QS 2 – Al Baqarah : 188)
*17. Jangan ingkari atau melanggar janji.* 
(QS 2 – Al Baqarah : 177)
*18. Jagalah kepercayaan orang lain kepadamu.* 
(QS 2 – Al Baqarah : 283)
*19. Jangan campur adukan kebenaran dengan kebohongan.* 
(QS 2 – Al Baqarah : 42)
*20. Berlakulah adil terhadap semua orang.* 
(QS 4 – An Nisaa’ : 58)
*21. Tegakkanlah keadilan dengan tegas.* 
(QS 4 – An Nisaa’ : 135)
*22. Harta yang meninggal/pesaka handaklah dibagikan kepada anggota keluarga mengikut haknya.* 
(QS 4 – An Nisaa’ : 7)
*23. Wanita juga memiliki hak waris.* 
(QS 4 – An Nisaa’ : 7)
*24. Jangan memakan harta anak yatim.* 
(QS 4 – An Nisaa’ : 10)
*25. Lindungilah anak yatim.* 
(QS 2 – Al Baqarah : 220)
*26. Jangan memboroskan harta dengan sewenang-wenangnya.* 
(QS 4 – An Nisaa’ : 29)
*27. Damaikanlah orang yang berselisih faham.* 
(QS 49 – Al Hujuraat : 9)
*28. Hindarilah perasangka buruk.* 
(QS 49 – Al Hujuraat : 12)
*29. Jangan terlalu percayakan semua orang.* 
(QS 2 – Al Baqarah : 283)
*30. Jangan memfitnah orang.* 
(QS 49 – Al Hujuraat : 12)
*31. Gunakanlah harta untuk kegiatan sosial.*
(QS 57 – Al Hadid : 7)
*32. Biasakan memberi makan kpd orang miskin.* 
(QS 107 – Al Maa’uun : 3)
*33. Bantulah orang fakir yang berada di jalan Allah.* 
(QS 2 – Al Baqarah : 273)
*34. Jangan menghabiskan wang untuk bermegah-megah.* 
(QS 17 – Al Israa’ : 29)
*35. Jangan menyebut-nyebut tentang sedekahmu.* 
(QS 2 – Al Baqarah : 264)
*36. Hormatilah tetamu anda.* 
(QS51AdzDzaariyaat26)
*37. Perintahkan kebajikan setelah kita melakukannya sendiri.* 
(QS 2 – Al Baqarah : 44)
*38. Jangan berbuat kerosakan di muka bumi.* 
(QS 2 – Al Baqarah : 60)
*39. Jangan menghalangi orang utk datang ke masjid.* 
(QS 2 – Al Baqarah : 114)
*40. Perangilah mereka yang memerangi kebenaranmu.* 
(QS 2 – Al Baqarah : 190)
*41. Jagalah etika perang.* 
(QS 2 – Al Baqarah : 191)
*42. Jangan lari dari medan peperangan.* 
(QS 8 – Al Anfaal : 15)
*43. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama (Islam).* 
(QS 2 – Al Baqarah : 256)
*44. Berimanlah kepada Allah spt para Nabi.* 
(QS 2 – Al Baqarah : 285)
*45. Jangan melakukan hubungan intim di saat haid.* 
(QS 2 – Al Baqarah : 222)
*46. Susuilah anak-anakmu selama dua tahun penuh.* 
(QS 2 – Al Baqarah : 233)
*47. Jauhilah hubungan intim di luar nikah.* 
(QS 17 – Al Israa’ : 32)
*48. Pilihlah pemimpin yg pantas, yg berdasarkan ilmu dan jasanya.* 
(QS 2 – Al Baqarah : 247)
*49. Jangan membebani seseorang di luar kesanggupannya.* 
(QS 2 – Al Baqarah : 286)
*50. Jangan mahu berpecah-belah.* 
(QS 3 – Ali Imran : 103)
*51. Renungkanlah keajaiban dan penciptaan alam semesta ini.* 
(QS 3 – Ali Imran 3 :191)
*52. Lelaki maupun wanita mendapatkan balasan yang sama sesuai dgn perbuatannya.* 
(QS 3 – Ali Imran : 195)
*53. Jangan menikahi mereka yang sedarah denganmu.* 
(QS 4 – An Nisaa’ : 23)
*54. Keluarga harus di-imami oleh seorang lelaki.* 
(QS 4 – An Nisaa’ : 34)
*55. Jangan perli.* 
(QS 4 – An Nisaa’ : 37)
*56. Jangan iri-hati.* 
(QS 4 – An Nisaa’ : 54)
*57. Jangan saling membunuh.* 
(QS 4 – An Nisaa’ : 92)
*58. Jangan membela ketidakjujuran atau kebohongan.* 
(QS 4 – An Nisaa’ : 105)
*59. Jangan bekerja sama dalam dosa dan kekerasan.* 
(QS 5 – Al Maa-idah : 2)
*60. Bekerja samalah dalam kebenaran.* 
(QS 5 – Al Maa-idah : 2)
*61. Mayoritas bukanlah merupakan kriteria kebenaran.* 
(QS 6 – Al An’aam : 116)
*62. Berlaku adil.* 
(QS 5 – Al Maa-idah:8)
*63. Berikan hukuman atas setiap kejahatan.* 
(QS 5 – Al Maa-idah : 38)
*64. Berjuanglah melawan perbuatan dosa dan melanggar hukum.* 
(QS 5 – Al Maa-idah : 63)
*65. Dilarang memakan binatang mati, darah dan daging babi.* 
(QS 5 – Al Maa-idah : 3)
*66. Hindari dari minum racun dan alkohol.* 
(QS 5 – Al Maa-idah : 90)
*67. Jangan berjudi.* 
(QS 5 – Al Maa-idah : 90)
*68. Jangan menghina keyakinan atau agama orang lain.* 
(QS 6 – Al An’aam : 108)
*69. Jangan mengurangi timbangan untuk menipu.* 
(QS 6 – Al An’aam : 152)
*70. Makan dan minumlah secukupnya utk hidup.* 
(QS 7 – Al A’raaf : 31)
*71. Kenakanlah pakaian yang sesuai di saat solat.* 
(QS 7 – Al A’raaf : 31)
*72. Lindungi dan bantulah mereka yang meminta perlindungan.* 
(QS 9 – At Taubah:6)
*73. Jagalah kemurnian hubungan.* 
(QS 9 – At Taubah : 108)
*74. Jangan pernah putus asa akan pertolongan Allah.* 
(QS 12 – Yusuf : 87)
*75. Allah mengampuni orang yang berbuat dosa kerana kebodohannya.* 
(QS 16 – An Nahl : 119)
*76. Berserulah/ajaklah kepada jalan Allah dengan cara yang baik dan bijaksana.* 
(QS 16 – An Nahl : 125)
*77. Tidak ada seorang pun yang menanggung dosa orang lain.* 
(QS 17 – Al Israa’ : 15)
*78. Jangan membunuh anak-anakmu kerana takut akan kemiskinan.* 
(QS 17 – Al Israa’ : 31)
*79. Jangan mengikuti sesuatu yang kamu tidak memiliki pengetahuan tentangnya.* 
(QS 17 – Al Israa’ : 36)
*80. Jauhkan diri dari perkataan dan perbuatan yang tidak bermanafaat.* 
(QS23–Al Mu’minuun:3)
*81. Jangan memasuki rumah orang lain tanpa izin pemilik rumahnya.* 
(QS 24 – An Nuur : 27)
*82. Allah menjamin balasan kebaikan hanya kepada mereka yang percaya kepada Allah.* 
(QS 24 – An Nuur : 55)
*83. Berjalanlah di muka bumi dengan perasaan rendah hati.* 
(QS 25 – Al Furqaan : 63)
*84. Jangan melupakan kenikmatan dunia yang telah Allah berikan.* 
(QS 28–Al Qashash : 77)
*85. Jangan menyembah Tuhan selain Allah.* 
(QS 28 – Al Qashash:88)
*86. Jangan terlibat dalam homosexsual.* 
(QS29–Al ‘Ankabuut : 29)
*87. Berbuat baik dan cegahlah perbuatan kemungkaran.* 
(QS 31 - Luqman : 17)
*88. Janganlah berjalan di muka bumi dengan sombong.* 
(QS 31 - Luqman : 18)
*89. Wanita dilarang mempamerkan dirinya.* 
(QS 33 – Al Ahzab : 33)
*90. Allah mengampuni semua dosa kita.* 
(QS 39 – Az Zumar : 53)
*91. Jangan berputus asa akan keampunan dari Allah.* 
(QS 39 – Az Zumar : 53)
*92. Balaslah kejahatan dengan kebaikan.* 
(QS 41 – Fushshilat : 34)
*93. Selesaikan persoalan dengan bermusyawarah.* 
(QS 42–Asy Syuura : 38)
*94. Orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang bertaqwa.* 
(QS 49 – Al Hujuraat : 13)
*95. Tidak ada dikena bicara dalam agama (Islam).* 
(QS 57 – Al Hadid : 27) 
*96. Allah akan meninggikan darjat mereka yang berilmu.* 
(QS58–Al Mujaadilah11)
*97. Perlakukan kaum bukan Islam dengan baik dan adil.* 
(QS60-Al Mumtahanah: 
*98. Hindari diri dari sifat kikir (kedekut).* 
(QS64–AtTaghaabun:16)
*99. Mohon keampunan kepada Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.* 
(QS73–AlMuzzammil;20)
*100. Jangan mengherdik orang yang meminta-minta.* 
(QS 93–Adh Dhuhaa: 10) 

#Semoga bermanfaat, dapat menjadi pelajaran dan bisa di amalkan dalam kehidupan seharian.πŸ™πŸΌ

Kredit: whatsapp dan owner.

Tuesday, April 26, 2022

Kewarganegaraan Digital: Definisi dan Fungsi

Kewarganegaraan Digital: Definisi dan Fungsi.

Definisi.

Dalam kehidupan sebenar, kita mempunyai kewarganegaraan berdasarkan negara asal kita. Lalu bagaimana pula dengan dunia maya (internet dan media sosial) yang kita terokai setiap hari? Di alam siber, kita cenderung untuk bebas daripada pendapat dan tingkah laku sehingga sering berlaku penyelewengan daripada norma yang berlaku. Oleh itu, konsep kewarganegaraan digital dibentuk.

Kewarganegaraan digital didefinisikan sebagai norma tingkah laku yang wajar dan bertanggungjawab berkaitan penggunaan teknologi maklumat. Kewarganegaraan digital menjadikan setiap warga digital (pengguna peranti digital) menggunakan teknologi dengan betul dan bertanggungjawab sama seperti kehidupan di dunia nyata.

 

Fungsi kewarganegaraan digital.

Berikut ialah fungsi kewarganegaraan digital:

Mewujudkan dunia digital yang bertanggungjawab.

Walaupun dunia digital adalah dunia maya, dunia digital mempunyai kesan langsung kepada kehidupan sebenar manusia.

Netizen (sebagai warga digital) boleh mengulas apa sahaja tanpa memikirkan kesan komen yang mereka berikan. Di sinilah tugas kewarganegaraan digital untuk mengawal selia bahawa warga digital boleh bertanggungjawab ke atas semua yang mereka lakukan di alam siber. Kewarganegaraan digital akan mengelakkan pembuli siber (buli di alam siber) dan gangguan siber (gangguan di alam siber). Supaya rawatan yang melibatkan kedua-duanya dapat dilaporkan dan diproses secara sah. Dengan wujudnya kewarganegaraan digital, ia juga mengelakkan isu berkaitan SARA dan perkara yang berbau lucah.

Kewarganegaraan digital akan membuatkan warga digital berfikir sama ada ini jelas benar dan bukan tipuan, adakah ini sesuai untuk disebarkan, adakah ini sopan dan tidak menyakiti orang lain, adakah ia benar-benar penting untuk menyebarkannya. Supaya ia membawa kita kepada penggunaan internet yang sihat dan selesa.

 

Membantu proses interaksi

Kewarganegaraan digital membantu proses interaksi antara warga digital di seluruh dunia dengan cara yang selamat, selesa dan kondusif. Date Reportal melaporkan bahawa Internet menghubungkan kira-kira 4.72 bilion orang pada April 2021 atau kira-kira satu pertiga daripada populasi manusia di bumi. Manusia boleh berkomunikasi antara satu sama lain dengan mudah tanpa dibatasi oleh tempat dan masa.

Ia membolehkan kita menghubungi orang asing di bahagian lain dunia, melihat fenomena alam di seluruh dunia, mendengar berita yang berlaku di negara lain, menimba ilmu yang dibangunkan di negara lain, untuk mengetahui berita tentang orang terdekat yang tinggal jauh dari tanah air kita.

 

Mencipta keselamatan digital

Kewarganegaraan digital mewujudkan keselamatan dan mengelakkan masalah dari ruang siber. Kewarganegaraan digital menyediakan hak, kewajipan, undang-undang dan keselamatan untuk pengguna media digital. Ini menghalang kecurian data, kata laluan, fail, nombor kad kredit, pin ATM dan data lain yang boleh menyebabkan kerugian. Kewarganegaraan digital dijangka dapat melindungi warga digital daripada semua jenis jenayah siber (jenayah digital). Menurut Interpol, contoh jenayah siber ialah kandungan haram, pencerobohan data (penggodaman), sabotaj digital, jenayah maklumat peribadi, pemusnahan sistem keselamatan dan pecah rumah kad kredit.

Meningkatkan kefahaman dalam penggunaan media digital. Dengan kewarganegaraan digital, pengguna media digital mendapat pemahaman yang lebih baik dan bukan hanya menggunakannya. Bukan sahaja generasi muda, generasi tua akan lebih memahami penggunaan media dan peranti digital.

 

Peluang Perniagaan

Pembukaan peluang perniagaan Internet yang sihat kerana kewarganegaraan digital membuka peluang perniagaan yang luas. Dunia digital menghubungkan orang ramai di seluruh pelusuk dunia, menyediakan rangkaian perniagaan yang lebih luas dan pelbagai.

Pembukaan peluang perniagaan akan meningkatkan pendapatan serta membantu mengurangkan kemiskinan. Akses kepada maklumat berkualiti Dengan kewarganegaraan digital, akses kepada maklumat berkualiti dan berkualiti akan menjadi lebih mudah dan bijak. Maklumat boleh dalam bentuk artikel, buku, jurnal, pelbagai ulasan, sejarah, berita, hingga undang-undang yang terpakai. Dengan akses kepada maklumat berkualiti yang tidak melanggar hak cipta, ia dapat mendidik dan memberikan minda yang baik untuk rakyat. Kalau dulu memang susah untuk kita mencari sumber material kerana internet tidak seperti sekarang, tetapi kini kita boleh mencari apa sahaja di internet dengan sumber yang boleh dipercayai.


Kawalan dan Etika Maklumat

Kewujudan kewarganegaraan digital juga menghalang rakyat daripada maklumat yang tidak baik. Contohnya, berita palsu (hoax), gambar rekaan, dan hasutan yang membahayakan kedaulatan baik dari segi politik, kerajaan, agama, bangsa, dan status sosial).

Alihbahasa Indonesia ke Melayu: Google translator dengan sedikit suntingan oleh Admin.

Sumber:

Silmi Nurul Utami. (2021, 23 April). Kewarganegaraan Digital: Definisi dan Fungsi.https://www.kompas.com/skola/read/2021/04/23/132628169/kewarganegaraan-digital-definisi-dan-function.

Tuesday, April 12, 2022

Internet of Thing (IoT)

 

 
INTERNET OF THINGS (IoT)

Internet of things, atau IoT, ialah sistem peranti pengkomputeran yang saling berkaitan, mesin mekanikal dan digital, objek, haiwan atau manusia yang disediakan dengan pengecam unik (UID) dan keupayaan untuk memindahkan data melalui rangkaian tanpa memerlukan interaksi manusia-ke-manusia atau manusia-ke-komputer.

‘Things’ dalam internet seumpama orang dengan implan monitor jantung, haiwan ternakan dengan transponder biocip, sebuah kereta dengan alat pengesan yang dicipta untuk memberi amaran kepada pemandu apabila tekanan tayar rendah atau sebarang objek semula jadi atau buatan manusia yang boleh diberikan alamat Internet Protocol (IP) dan boleh memindahkan data melalui rangkaian internet.

Semakin banyak organisasi dalam pelbagai industri menggunakan IoT untuk beroperasi dengan lebih cekap, akan lebih memahami pelanggan dalam menyampaikan dan mempertingkatkan perkhidmatan pelanggan, menambah baik dalam membuat keputusan dan meningkatkan nilai perniagaan.Bagaimanakah IoT berfungsi?

Ekosistem IoT terdiri daripada peranti pintar yang didayakan oleh web yang menggunakan sistem terbenam, seperti pemproses, penderia dan perkakasan komunikasi, untuk mengumpul, menghantar dan bertindak ke atas data yang mereka peroleh daripada persekitaran mereka. Peranti IoT berkongsi data penderia yang mereka kumpulkan dengan menyambung ke gerbang IoT atau peranti tepi lain yang mana data dihantar sama ada ke awan untuk dianalisis atau dianalisis secara setempat. Kadang kala, peranti ini berkomunikasi dengan peranti lain yang berkaitan dan bertindak mengikut maklumat yang mereka peroleh daripada satu sama lain. Peranti melakukan kebanyakan kerja tanpa campur tangan manusia, walau pun orang boleh berinteraksi dengan peranti. Contohnya, untuk menyediakannya, memberi mereka arahan atau mengakses data.

Protokol sambungan, rangkaian dan komunikasi yang digunakan dengan peranti didayakan web ini sebahagian besarnya bergantung pada aplikasi IoT khusus yang digunakan.

IoT juga boleh menggunakan kecerdasan buatan (AI) dan pembelajaran mesin untuk membantu dalam menjadikan proses pengumpulan data lebih mudah dan lebih dinamik.

Mengapa IoT penting?

Internet of things membantu orang ramai hidup dan bekerja dengan lebih bijak, serta memperoleh kawalan sepenuhnya ke atas kehidupan mereka. Selain menawarkan peranti pintar untuk mengautomasikan rumah, IoT adalah penting untuk perniagaan. IoT menyediakan perniagaan dengan pandangan masa nyata tentang cara sistem mereka benar-benar berfungsi, menyampaikan cerapan tentang segala-galanya daripada prestasi mesin kepada rantaian bekalan dan operasi logistik.

IoT membolehkan syarikat mengautomasikan proses dan mengurangkan kos buruh. Ia juga mengurangkan pembaziran dan menambah baik penyampaian perkhidmatan, menjadikannya lebih murah untuk mengeluarkan dan menghantar barangan, serta menawarkan ketelusan dalam transaksi pelanggan.

Oleh itu, IoT ialah salah satu teknologi terpenting dalam kehidupan seharian, dan ia akan terus meningkat apabila lebih banyak perniagaan menyedari potensi peranti yang disambungkan untuk memastikan mereka berdaya saing.

Apakah faedah IoT kepada organisasi?

Internet of things menawarkan beberapa faedah kepada organisasi. Sesetengah faedah adalah khusus untuk industri, dan ada yang boleh digunakan di pelbagai industri lain. Beberapa faedah biasa IoT membolehkan perniagaan untuk:

·        memantau keseluruhan proses perniagaan mereka

·        meningkatkan pengalaman pelanggan (CX)

·        menjimatkan masa dan wang

·        meningkatkan produktiviti pekerja

·        menyepadukan dan menyesuaikan model perniagaan

·        membuat keputusan perniagaan yang lebih baik dan

·        menjana lebih banyak pendapatan.

IoT menggalakkan syarikat memikirkan semula cara mereka mendekati perniagaan mereka dan memberi mereka alat untuk meningkatkan strategi perniagaan mereka.

Secara amnya, IoT paling banyak terdapat dalam organisasi pembuatan, pengangkutan dan utiliti, menggunakan penderia dan peranti IoT lain; walau bagaimanapun, ia juga menemui kes penggunaan untuk organisasi dalam industri pertanian, infrastruktur dan automasi rumah, yang membawa beberapa organisasi ke arah transformasi digital.

IoT boleh memberi manfaat kepada petani dalam bidang pertanian dengan memudahkan kerja mereka. Penderia boleh mengumpul data tentang hujan, kelembapan, suhu dan kandungan tanah, serta faktor lain, yang akan membantu mengautomasikan teknik pertanian.

Keupayaan untuk memantau operasi di sekeliling infrastruktur juga merupakan faktor yang boleh membantu IoT. Penderia, sebagai contoh, boleh digunakan untuk memantau peristiwa atau perubahan dalam bangunan struktur, jambatan dan infrastruktur lain. Ini membawa faedah bersamanya, seperti penjimatan kos, penjimatan masa, perubahan aliran kerja kualiti hidup dan aliran kerja tanpa kertas.

Perniagaan automatik di rumah boleh menggunakan IoT untuk memantau dan memanipulasi sistem mekanikal dan elektrik dalam bangunan. Pada skala yang lebih luas, bandar pintar dapat membantu rakyat mengurangkan pembaziran dan penggunaan tenaga.

IoT menyentuh setiap industri, termasuk perniagaan dalam penjagaan kesihatan, kewangan, peruncitan dan pembuatan.

Apakah kebaikan dan keburukan IoT?

Beberapa kelebihan IoT termasuk yang berikut:

·        keupayaan untuk mengakses maklumat dari mana-mana sahaja pada bila-bila masa pada mana-mana peranti

·        komunikasi yang lebih baik antara peranti elektronik yang disambungkan

·        memindahkan paket data melalui rangkaian yang disambungkan, menjimatkan masa dan wang dan

·        mengautomasikan tugas yang membantu meningkatkan kualiti perkhidmatan perniagaan dan mengurangkan keperluan campur tangan manusia.

Beberapa kelemahan IoT termasuk yang berikut:

·        Apabila bilangan peranti yang disambungkan meningkat dan lebih banyak maklumat dikongsi antara peranti, potensi penggodam boleh mencuri maklumat sulit juga meningkat.

·        Perusahaan mungkin akhirnya terpaksa berurusan dengan sejumlah besar -- malah mungkin berjuta -- peranti IoT dan mengumpul serta mengurus data daripada semua peranti tersebut akan menjadi mencabar.

·        Jika terdapat pepijat (virus) dalam sistem, kemungkinan besar setiap peranti yang disambungkan akan rosak.

·        Memandangkan tiada piawaian keserasian antarabangsa untuk IoT, sukar untuk peranti daripada pengeluar berbeza untuk berkomunikasi antara satu sama lain.

 

Piawaian dan rangka kerja IoT

Terdapat beberapa piawaian IoT yang muncul, termasuk yang berikut:

·        IPv6 melalui Rangkaian Kawasan Peribadi Tanpa wayar Kuasa Rendah (6LoWPAN) ialah standard terbuka yang ditakrifkan oleh Pasukan Petugas Kejuruteraan Internet (IETF). Piawaian 6LoWPAN membolehkan mana-mana radio berkuasa rendah untuk berkomunikasi ke internet, termasuk 804.15.4, Bluetooth Tenaga Rendah (BLE) dan Gelombang Z (untuk automasi rumah).

·        ZigBee ialah rangkaian tanpa wayar berkuasa rendah, kadar data rendah yang digunakan terutamanya dalam tetapan industri. ZigBee adalah berdasarkan piawaian Institut Jurutera Elektrik dan Elektronik (IEEE) 802.15.4. ZigBee Alliance mencipta Dotdot, bahasa universal untuk IoT yang membolehkan objek pintar berfungsi dengan selamat pada mana-mana rangkaian dan memahami satu sama lain.

·        LiteOS ialah sistem pengendalian (OS) seperti Unix untuk rangkaian sensor tanpa wayar. LiteOS menyokong telefon pintar,boleh pakai, aplikasi pembuatan pintar, rumah pintar dan internet kenderaan (IoV). OS juga berfungsi sebagai platform pembangunan peranti pintar.

·        OneM2M ialah lapisan perkhidmatan mesin ke mesin yang boleh dibenamkan dalam perisian dan perkakasan untuk menyambungkan peranti. Badan penyeragaman global, OneM2M, dicipta untuk membangunkan piawaian boleh guna semula untuk membolehkan aplikasi IoT merentas komunikasi yang berbeza.

·        Perkhidmatan Pengedaran Data (DDS) dibangunkan oleh Kumpulan Pengurusan Objek (OMG) dan merupakan piawaian IoT untuk masa nyata, berskala dan berprestasi tinggi M2M komunikasi.

·        Protokol Beratur Mesej Lanjutan (AMQP) ialah standard terbitan sumber terbuka untuk pemesejan tak segerak melalui wayar. AMQP membolehkan pemesejan yang disulitkan dan saling kendali antara organisasi dan aplikasi. Protokol digunakan dalam pelayan-pelanggan pemesejan dan dalam pengurusan peranti IoT.

·        Protokol Aplikasi Terkandas (CoAP) ialah protokol yang direka oleh IETF yang menentukan cara peranti berkekangan pengiraan kuasa rendah boleh beroperasi dalam Internet of things.

·        Rangkaian Kawasan Luas Jarak Jauh (LoRaWAN) ialah protokol untuk WAN yang direka bentuk untuk menyokong rangkaian besar, seperti bandar pintar, dengan berjuta-juta peranti berkuasa rendah.

Rangka kerja IoT termasuk yang berikut:

·        Perkhidmatan Web Amazon (AWS) IoT ialah platform pengkomputeran awan untuk IoT yang dikeluarkan oleh Amazon. Rangka kerja ini direka bentuk untuk membolehkan peranti pintar bersambung dengan mudah dan berinteraksi dengan selamat dengan awan AWS dan peranti bersambung yang lain.

·        Arm Mbed IoT (pengawal mikro lengan) ialah platform untuk membangunkan aplikasi untuk IoT berdasarkan Arm Mbed IoT. Matlamat platform IoT Arm Mbed adalah untuk menyediakan persekitaran berskala, bersambung dan selamat untuk peranti IoT dengan menyepadukan alatan dan perkhidmatan Mbed.

·        milik Microsoft Azure Suite IoT ialah platform yang terdiri daripada satu set perkhidmatan yang membolehkan pengguna berinteraksi dan menerima data daripada peranti IoT mereka, serta melaksanakan pelbagai operasi ke atas data, seperti analisis multidimensi, transformasi dan pengagregatan, serta memvisualisasikan operasi tersebut dengan cara yang sesuai untuk berniaga.

·        Brillo/Weave Google ialah platform untuk pelaksanaan pantas aplikasi IoT. Platform ini terdiri daripada dua tulang belakang utama: Brillo, OS berasaskan Android untuk pembangunan peranti berkuasa rendah terbenam, dan Weave, protokol komunikasi berorientasikan IoT yang berfungsi sebagai bahasa komunikasi antara peranti dan awan.

·        Calvin ialah platform IoT sumber terbuka yang dikeluarkan oleh Ericsson yang direka untuk membina dan mengurus aplikasi teragih yang membolehkan peranti bercakap antara satu sama lain. Calvin termasuk rangka kerja pembangunan untuk pembangun aplikasi, serta persekitaran pergerakan masa untuk mengendalikan aplikasi yang sedang berjalan.

 

Aplikasi IoT pengguna dan perusahaan

Terdapat banyak aplikasi dunia sebenar bagi internet of things, daripada IoT pengguna dan IoT perusahaan kepada IoT pembuatan dan perindustrian (IIoT). Aplikasi IoT merangkumi pelbagai industri termasuk automotif, telekom dan tenaga.

Dalam segmen pengguna sebagai contoh, rumah pintar yang dilengkapi dengan termostat pintar, peralatan pintar dan pemanas yang disambungkan, lampu dan peranti elektronik boleh dikawal dari jauh melalui komputer dan telefon pintar.

Peranti boleh pakai dengan penderia dan perisian boleh mengumpul dan menganalisis data pengguna, menghantar mesej kepada teknologi lain tentang pengguna dengan tujuan menjadikan kehidupan pengguna lebih mudah dan selesa. Peranti boleh pakai juga digunakan untuk keselamatan awam contohnya, menambah baik masa tindak balas responden pertama semasa kecemasan dengan menyediakan laluan yang dioptimumkan ke lokasi atau dengan menjejaki tanda-tanda penting pekerja binaan atau bomba di tapak yang mengancam nyawa.

Dalam penjagaan kesihatan, IoT menawarkan banyak faedah, termasuk keupayaan untuk memantau pesakit dengan lebih dekat menggunakan analisis data yang dijana. Hospital sering menggunakan sistem IoT untuk menyelesaikan tugas seperti pengurusan inventori untuk kedua-dua farmaseutikal dan instrumen perubatan.

Bangunan pintar boleh, contohnya, mengurangkan kos tenaga menggunakan penderia yang mengesan bilangan penghuni di dalam bilik. Suhu boleh melaraskan secara automatik. Contohnya, menghidupkan penghawa dingin jika penderia mengesan bilik persidangan penuh atau mengurangkan haba jika semua orang di pejabat telah pulang ke rumah.

Dalam pertanian, berasaskan IoT pertanian pintar sistem boleh membantu memantau contohnya cahaya, suhu, kelembapan dan kelembapan tanah ladang tanaman menggunakan penderia yang disambungkan. IoT juga memainkan peranan penting dalam mengautomasikan sistem pengairan.

Di bandar pintar, penderia dan penggunaan IoT, seperti lampu jalan pintar dan meter pintar, boleh membantu mengurangkan lalu lintas, menjimatkan tenaga, memantau dan menangani kebimbangan alam sekitar serta meningkatkan sanitasi.

Isu keselamatan dan privasi IoT

Internet of things menghubungkan berbilion-bilion peranti ke internet dan melibatkan penggunaan berbilion-bilion titik data, yang kesemuanya perlu dilindungi. Oleh kerana permukaan serangannya yang meluas, keselamatan IoT dan Privasi IoT disebut sebagai kebimbangan utama.

Pada 2016, salah satu serangan IoT yang paling terkenal baru-baru ini ialah Mirai abotnet yang menyusup penyedia pelayan nama domain Dyn dan menurunkan banyak tapak web untuk tempoh masa yang panjang dalam salah satu penafian perkhidmatan yang diedarkan (DDoS) adalah serangan terbesar yang pernah dilihat. Penyerang mendapat akses kepada rangkaian dengan mengeksploitasi peranti IoT yang tidak selamat.

Oleh kerana peranti IoT berkait rapat, apa yang perlu dilakukan oleh penggodam ialah mengeksploitasi satu kelemahan untuk memanipulasi semua data, menjadikannya tidak boleh digunakan. Pengilang yang tidak kemas kini peranti mereka dengan kerap atau sama sekali membiarkannya terdedah kepada penjenayah siber.

Selain itu, peranti yang disambungkan sering meminta pengguna memasukkan maklumat peribadi mereka, termasuk nama, umur, alamat, nombor telefon dan juga akaun media sosial. Maklumat-maklumat ini sangat bernilai bagi penggodam.

Penggodam bukan satu-satunya ancaman kepada penggunaan internet, privasi adalah satu lagi kebimbangan utama bagi pengguna IoT. Sebagai contoh, syarikat yang membuat dan mengedarkan peranti IoT pengguna boleh menggunakan peranti tersebut untuk mendapatkan dan menjual data peribadi pengguna.

Selain membocorkan data peribadi, IoT menimbulkan risiko kepada infrastruktur kritikal, termasuk elektrik, pengangkutan dan perkhidmatan kewangan.

Apakah sejarah IoT?

Kevin Ashton, pengasas bersama Pusat Auto-ID di Massachusetts Institute of Technology (MIT), pertama kali menyebut tentang IoT dalam pembentangan yang dibuatnya kepada Procter &Gamble (P&G) pada tahun 1999. Ingin membawa ID frekuensi radio (RFID) kepada perhatian pengurusan kanan P&G, Ashton memanggil pembentangannya sebagai "Internet of Things" untuk menggabungkan trend baharu 1999 yang hebat iaitu internet. Buku profesor MIT Neil Gershenfeld, When Things Start to Think, juga muncul pada tahun 1999. Ia tidak menggunakan istilah yang tepat tetapi memberikan visi yang jelas tentang ke mana hala tuju IoT.

IoT telah berkembang daripada penumpuan teknologi tanpa wayar, sistem mikroelektromekanikal (MEMSes), perkhidmatan mikro dan internet. Konvergensi telah membantu meruntuhkan silo antara teknologi operasi (OT) dan teknologi maklumat (IT), membolehkan data yang dijana mesin tidak berstruktur dianalisis untuk mendapatkan cerapan bagi memacu penambahbaikan.

Walaupun Ashton's adalah orang pertama yang menyebut mengenai internet of things, idea peranti yang disambungkan telah wujud sejak tahun 1970-an, di bawah nama-nama ‘monikers embedded internet’ dan pengkomputeran meresap.

Perkakas internet pertama, sebagai contoh, ialah mesin Coke di Universiti Carnegie Mellon pada awal 1980-an. Menggunakan web, pengaturcara boleh menyemak status mesin dan menentukan sama ada minuman sejuk tersedia atau masih ada stok sebelum bergerak ke mesin untuk mendapatkan minuman tersebut.

IoT berkembang daripada komunikasi M2M, iaitu, mesin yang bersambung antara satu sama lain melalui rangkaian tanpa interaksi manusia. M2M merujuk kepada menyambungkan peranti ke awan, mengurusnya dan mengumpul data.

Membawa M2M ke peringkat seterusnya, IoT ialah rangkaian penderia berbilion peranti pintar yang menghubungkan orang, sistem dan aplikasi lain untuk mengumpul dan berkongsi data. Sebagai asasnya, M2M menawarkan ketersambungan yang membolehkan IoT.

Internet of things juga merupakan lanjutan semula jadi kawalan penyeliaan dan pemerolehan data (SCADA), kategori program aplikasi perisian untuk kawalan proses, pengumpulan data dalam masa nyata dari lokasi terpencil untuk mengawal peralatan dan keadaan. Sistem SCADA termasuk komponen perkakasan dan perisian. Perkakasan mengumpul dan menyuap data ke dalam komputer yang telah dipasang perisian SCADA, di mana ia kemudiannya diproses dan dibentangkan tepat pada masanya. Evolusi SCADA adalah sedemikian rupa sehingga sistem SCADA generasi lewat berkembang menjadi sistem IoT generasi pertama.

Konsep ekosistem IoT, bagaimanapun, tidak benar-benar muncul sehingga pertengahan 2010 apabila sebahagiannya kerajaan China berkata ia akan menjadikan IoT sebagai keutamaan strategik dalam rancangan lima tahunnya.

Sumber & Citation: 

Alexander S. Gillis. (2022, March). Internet of Things. https://www.techtarget.com/iotagenda/definition/Internet-of-Things-IoT